pompy ciepła - logo

Pompy ciepła

Pompy ciepła

Jednym z ważniejszych sektorów działalności naszej firmy jest energia odnawialna. Oferujemy wszechstronne usługi z zakresu nowoczesnych systemów pomp ciepła, instalacji chłodzenia i ogrzewania podłogowego. Proponujemy pełen wybór gruntowych i napowietrznych pomp ciepła.

Pompy ciepła wykorzystują energię z ziemi, wód podskórnych oraz zbiorników wodnych. Pomp tych używa się do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz dużych obiektów. Mogą być jednostkami dwufunkcyjnymi ze zbiornikiem wody użytkowej albo jednostkami jednofunkcyjnymi – bez zbiornika. Dysponujemy również wieloma akcesoriami, które pozwalają poszerzać funkcje systemu ponad te podstawowe, a także konfigurować go z dodatkowymi urządzeniami grzewczymi.

Kolektor poziomy

energia odnawialna olsztyn

Latem energia słoneczna jest magazynowana przez powierzchnię ziemi. Dzięki rurom z tworzyw sztucznych, które są zakopane w ziemi na około 20 cm poniżej głębokości przemarzania dla lokalnej strefy, ciepło zostaje pobrane z gruntu. Taki rodzaj układu to poziomy kolektor gruntowy. W obiegu zamkniętym kolektora krąży przyjazny dla środowiska płyn, który nie zamarza. Jego zadaniem jest odbieranie ciepła z gruntu i przekazywanie go do pompy ciepła. Tę energię można wykorzystać do ogrzewania domu znajdującego się na dużej działce. Najwięcej energii uzyskuje się z gruntów o wysokiej zawartości wody. Kolektora nie można umieszczać pod budynkami. Nie powinno się go oddzielać od atmosfery także żadną inną szczelną nawierzchnią, w tym asfaltową czy betonową.

 

 

Sondy pionowe

energia odnawialna olsztyn

Sondy pionowe często nazywane są pionowymi kolektorami gruntowymi. Składają się z rur z tworzywa sztucznego, które zostały umieszczone w pionowych odwiertach, których liczba i głębokość zależą od mocy grzewczej pompy ciepła. Sonda pionowa działa na podobnej zasadzie jak kolektor poziomy. Neutralny dla środowiska niezamarzający płyn krąży zamkniętym obiegu, przechwytując ciepło z gruntu i przekazując je do pompy ciepła. Zgromadzone w głębokich warstwach gruntu lub skał ciepło ma stałą temperaturę o każdej porze roku. Użycie ciepła znajdującego się w gruncie lub skałach to przyjazny dla środowiska sposób ogrzewania różnego rodzaju budynków, zarówno prywatnych, jak i publicznych różnej wielkości. Taka inwestycja sporo kosztuje, ale dzięki niej zyskujemy niezawodne i energooszczędne ogrzewanie, które działa bardzo długo. Poza tym kolektor zajmuje niewiele przestrzeni i może być montowany nawet na małych działkach. Wpływ na najbliższe otoczenie nie jest znaczący, ponieważ po odwiercie nie ma konieczności przeprowadzania dużych prac rekultywacyjnych. Nie zmienia się również poziom wód gruntowych.

 

Woda gruntowa

energia odnawialna olsztyn

Pompy ciepła, działając w układzie z wodą gruntową, osiągają najwyższe współczynniki efektywności ze względu na wysoką temperaturę źródła ciepła, która wynosi 7-120°C przez cały rok. System dolnego źródła na bazie wody gruntowej złożony jest z dwóch studni, w tym studni czerpalnej, w której zamontowana została pompa głębinowa (dobierana przez firmę wiertniczą uprawnioną do wierceń studni), a także drugiej studni chłonnej. Studnie powinny być oddzielone minimum 15 m od siebie. Warunkiem, który pozwala zastosować studnię głębinową do zasilania pomp ciepła, jest odpowiedni wydatek ujęcia [m3/h] oraz właściwy skład fizykochemiczny wody. Aby zabezpieczyć parownik pompy ciepła przed osadami, które pochodzą z wody gruntowej, lub przed zamarzaniem, wymagane jest zastosowanie „krótkiego obiegu” glikolu z pośrednim wymiennikiem ciepła.

 

 

Zbiornik wodny

energia odnawialna olsztyn

W przypadku, gdy na działce mieści się jezioro lub staw, należy to wykorzystać oraz ułożyć na jego dnie pętle rur polietylenowych, które należy obciążyć tak, by nie wypłynęły na powierzchnię. Zbiornik powinien mieć odpowiednio dużą powierzchnię oraz głębokość (ok. 3 metry). W ziemi temperatura wody na głębokości poniżej 2 metrów utrzymuje się na poziomie stałym, na 4oC. Zasada działania takiego wymiennika jest taka sama jak kolektora gruntowego. Dobrze jest pamiętać, by przy wymiarowaniu ilości pętli przyjąć odpowiednio wysoką temperaturę na wyjściu do pompy ciepła np. 2-3oC dla DeltaT=3K).

 

 

 

energia odnawialna olsztynZasada działania pomp ciepła

Pompa obiegowa, która jest umieszczona w pompie ciepła, wymusza obieg czynnika roboczego. Odbiera on ciepło z kolektora poziomego, sond głębinowych oraz wody gruntowej (przez pośredni wymiennik). Następnie czynnik roboczy transportuje energię do parownika pompy ciepła (wymiennik płytowy). Tam przekazuje ciepło czynnikowi chłodniczemu, odparowującemu wodę i sprężonemu przez sprężarkę, uzyskuje wysoką temperaturę. Czynnik chłodniczy w postaci sprężonego gazu przechodzi do skraplacza, gdzie oddaje energię do układu grzewczego (instalacja grzewcza/podgrzewacz wody). W skraplaczu gaz ulega skropleniu i w postaci ciekłej dopływa do zaworu rozprężonego, w którym następuje redukcja ciśnienia, a wraz z nim temperatury. Ochłodzony czynnik wpływa do parownika i zamyka cykl pracy. Z kolei schłodzony w parowniku czynnik roboczy dolnego źródła wraca do gruntu, odzyskuje z niego energię i cały proces rozpoczyna się od nowa. Ta sama zasada działania obowiązuje w pompach ciepła wykorzystujących powietrze, które pod wpływem siły ssącej wentylatora omywa parownik pompy ciepła. Do pracy pompy ciepła niezbędna jest więc wyłącznie energia do napędu sprężarki i pomp obiegowych.